Συνεχίστηκε η παροχή βοήθειας προς τα Σώματα Ασφαλείας της πρώτης γραμμής

Συνεχιστηκε σήμερα ειδών ανάγκης (προσωπιδες, μάσκες, γάντια) για τα άτομα της πρώτης γραμμής σε Στράτονομια και Τροχαία Λάρνακας, καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες που έχουν.

Όλα τα είδη αγοράστηκαν από τα λεφτά της αντιμισθίας που έλαβα ως Δημοτικός Σύμβουλος Λάρνακας και θεώρησα καθήκον μου να βοηθήσω έστω και με αυτό το ελάχιστο.

Βρίσκονται στους δρόμους για να είμαστε εμείς ασφαλείς. Μένουμε και εμείς στο σπίτι μας και διευκόλυνουμε το έργο τους.