Τιμή στον Τουμάζου Τουμάζο

ΤΟΥΜΑΖΟΣ Μ. ΤΟΥΜΑΖΟΥ
24-08-1956

Γεννήθηκε στην κωμόπολη Αθηενου. Μέλος της ΕΟΚΑ. Αγωνιστής της ΕΝΩΣΗΣ και της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Σκοτώθηκε στο χωριό του από έκρηξη βόμβας που κατασκεύαζε.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ