ΟΧΙ στην εισαγωγή αγγλικής γλώσσας στα Κυπριακά Δικαστήρια

Μιλώντας κατά την συζήτηση και ψήφιση ενώπιον της ολομέλειας της βουλής για τροποποίηση του Άρθρου 3 του Συντάγματος που αφορά την χρήση της Αγγλικής γλώσσας, ο βουλευτής της Παράταξης μας Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε τα πιο κάτω:

«Κυρία Πρόεδρε,

Ως ΕΛΑΜ θα καταψηφίσουμε την τροποποίηση του Συντάγματος. Το έχουμε αναφέρει και κατά τη διάρκεια των Συνεδριών της Επιτροπής ότι για λόγους αρχής τασσόμαστε ενάντια σε αυτή την αλλαγή.

Είμαστε Έλληνες της Κύπρου, η γλώσσα μας είναι η Ελληνική και ακόμη και στο δοτό Σύνταγμα που είχαμε, σε περιόδους σκληρής αγγλοκρατίας δεν προβλέφθηκε η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας.

Όλοι έχουν τη δική τους εμπειρία για δίκες που υπήρξαν στην παρουσία μεταφραστών και δεν θεωρούμε ότι υπήρξε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη δίκη ή τη διαδικασία της».

Τι καταψήφισε το ΕΛΑΜ:

«Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Συντάγματος, ώστε να:

  1. περιοριστεί η δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας σε διαδικασίες που διεξάγονται ενώπιον μόνο του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου. 2. διασαφηνιστεί αφενός ότι διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου περιλαμβάνει την καταχώριση αγόρευσης ή δικογράφου ή κατάθεση εγγράφου ή μαρτυρίας και αφετέρου ότι η χρήση της αγγλικής γλώσσας θα επιτρέπεται κατά τη σύνταξη δικαστικών αποφάσεων ή διαταγμάτων. 3. παρασχεθεί δυνατότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας από δικαστήριο ανώτερο του Εμπορικού Δικαστηρίου και του Ναυτοδικείου, όταν το ανώτερο δικαστήριο εξετάζει ή ελέγχει αποφάσεις ή διατάγματα αυτών».