Παράνομη Μετανάστευση: Πρακτικές και άμεσες λύσεις

Εδώ και αρκετούς μήνες η κυπριακή κοινωνία ταλανίζεται από το μείζον ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης. Ως ΕΛΑΜ έχουμε θέσει από το 2008 το πρόβλημα στην ορθή του διάσταση, ορίζοντας την παράνομη μετανάστευση ως ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του Εθνικού και Κοινωνικού Ιστού της Κύπρου. Οι μαζικές διαμαρτυρίες της τελευταίας περιόδου συνοδεύτηκαν μεν με αντιδράσεις από την Κυβέρνηση, όχι όμως δε με ουσιαστικές κινήσεις που θα σταματήσουν την απειλή που υφίσταται η Κύπρος.

Λύσεις υπάρχουν. Κάποιες εξ αυτών έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάποιες άλλες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν από την Κυπριακή Δημοκρατία για την καταπολέμηση του φαινομένου.

Μαζικές απελάσεις παράνομων μεταναστών (Ισπανία)

Η υπόθεση αφορούσε την άμεση επιστροφή στο Μαρόκο δύο παράνομων μεταναστών, οι οποίοι επιχείρησαν να εισέλθουν στην ισπανική επικράτεια, με παράνομο τρόπο, αναρριχώμενοι στους φράχτες. Η Ισπανία προχώρησε στην άμεση απέλασή τους, χωρίς να εξετάσει οποιαδήποτε αίτηση, με τους δύο παράνομους μετανάστες να προσφεύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταγγέλλοντας την χώρα. Το Δικαστήριο όμως δικαίωσε τους Ισπανούς αφού στην πραγματικότητα οι προσφεύγοντες έκαναν χρήση βίας και προσπάθησαν να εισέλθουν με παράνομο τρόπο από μη επιτρεπόμενη τοποθεσία. Ως εκ τούτου, η απέλασή τους ήταν αποτέλεσμα της δικής τους παράνομης συμπεριφοράς.

Στις 20 Μαρτίου βεβαίως, εν μέσω καραντίνας, η Κυπριακή Δημοκρατία απαγόρευσε την προσέγγιση πλοιαρίου με 100 παράνομους μετανάστες και αρνήθηκε την είσοδό τους, δημιουργώντας προηγούμενο ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε αυτή την περίοδο.

Αναστολής αποδοχής αιτήσεων πολιτικού ασύλου (Ελλάδα)

Η δεύτερη υπόθεση αφορά την απόφαση της Ελληνικής Κυβέρνησης να αναστείλει την διαδικασία υποβολής αιτήσεων πολιτικού ασύλου για περίοδο ενός μηνός. Τα άτομα αυτά επιστρέφονται χωρίς καταγραφή των στοιχείων τους στη χώρα καταγωγής ή προέλευσής τους. Στην πραγματικότητα η Ελλάδα έκανε χρήση του άρθρου 78 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου στη παράγραφο 3 γίνεται η εξής αναφορά: «Εφόσον ένα ή περισσότερα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν επείγουσα κατάσταση, λόγω αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών, το Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει, μετά από πρόταση της Επιτροπής, προσωρινά μέτρα υπέρ του εν λόγω κράτους μέλους ή των εν λόγω κρατών μελών».

Αυτός ο μηχανισμός, σύμφωνα με το Δικαστήριο, συμβάλλει κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας, στην αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Ειδικότερα όταν η απειλή προέρχεται από ένα γειτονικό κράτος (το οποίο μάλιστα κατέχει το 37% της Πατρίδας μας), τότε είναι επιβεβλημένη η λήψη έκτακτων μέτρων ώστε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείσιμο Οδοφραγμάτων – Αυστηροί έλεγχοι στη γραμμή αντιπαράταξης

Το μέτρο αυτό χρήζει άμεσης εφαρμογής. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών το 80% των παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στις ελεγχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, διοχετεύονται από την Τουρκία μέσω κατεχομένων. Το ΕΛΑΜ έχει προχωρήσει σε διαβήματα για το οριστικό κλείσιμο των Οδοφραγμάτων και τους αυστηρούς ελέγχους στη γραμμή αντιπαράταξης. Μία τέτοια κίνηση θα περιορίσει μαζικά και δραστικά τις ροές, θα θέσει την Τουρκία ενώπιον των ευθυνών της και θα δώσει μεγάλες λύσεις σε αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πατρίδα μας.

Εγκλημάτισες; Άμεση απέλαση

Το ΕΛΑΜ, εδώ και κάποιους μήνες, έχει καταθέσει στο Κοινοβούλιο μία πρόταση νόμου, η οποία προνοεί τον αυτόματο αποκλεισμό αιτητών πολιτικού ασύλου οι οποίοι διέπραξαν σοβαρά ποινικά αδικήματα και την άμεση απέλασή τους. Δεν μπορεί η Κύπρος να δέχεται αιτήσεις για πολιτικό άσυλο από άτομα τα οποία δεν σέβονται τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και απειλούν την ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη του τόπου μας.

Αυστηρό πλαίσιο αξιολόγησης των ΜΚΟ

Είναι γενικά παραδεκτό πως συγκεκριμένες και γνωστές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχουν μετατρέψει την παράνομη μετανάστευση σε μία ιδιαίτερα κερδοφόρα επιχείρηση. Ο αυστηρός έλεγχος που θα εφαρμόσει η Κυβέρνηση θα πρέπει να έχει ως στόχο τη δράση των συγκεκριμένων ΜΚΟ, την καταχώριση των μελών τους, των πηγών εσόδων τους, τους ισολογισμούς τους και γενικότερα να λογοδοτούν ενώπιον του Κράτους για την παρασιτική και προβληματική τους δράση. Μία δράση που τις πλείστες φορές βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τα πιο πάνω μέτρα επιβάλλεται να χρησιμοποιηθούν από την Κυπριακή Δημοκρατία, που βρίσκεται ενώπιον μίας από τις σημαντικότερες κρίσεις της ιστορίας της. Η Τουρκία έχει εργαλειοποιήσει πολιτικά το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης και μεταφέρει μαζικά μεγάλο αριθμό μεταναστών ώστε να ασκήσει διπλωματική πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κύπρος απαιτείται να λάβει σοβαρά υπόψιν το ζήτημα και να αναλάβει δράση, έστω και αργά. Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός με τον οποίο καταφθάνουν στο νησί παράνομοι μετανάστες, θα οδηγήσει στη δημογραφική αλλοίωση του πληθυσμού μας αλλά και σε σωρεία άλλων προβλημάτων στον κοινωνικό ιστό της Πατρίδας μας.